SEKİZ DÜĞÜM, HALI
ATÖLYESÏ'NDE YOLLARI
BİRBİRİNE DÜĞÜMLENEN 8
SANATÇININ İÇİNDE
BULUNDUĞU BİR GRUPTUR,
FARKLI ALTYAPILARDAN GELEN
SANATÇILARIN YER ALDIĞI BU
GRUP; MULTİDİSİPLİNER
ŞEKİLDE ÜRETİM YAPAN, ADINI
ALDIĞI SEKİZLİ DÜĞÜM TEKNİĞİ
GİBİ "GÜVENLİ BAĞLANMA VE
KOLAY ÇÖZÜLEBİLME" İLKELERİ
İLE OLUŞMUŞ DOSTANE BİR
ÜRETİM ORTAMIDIR

Back to Top