Stop Motion Animasyon Atölyesi

Stop-motion animasyon atölyesi katılımcılara stop-motion tekniğini kullanarak animasyon
yapabilmeyi, en basit kurallarıyla teorik ve pratik açılardan öğretmeyi amaçlamaktadır.
Atölyemiz üç farklı ders biçiminden oluşmaktadır. Bu atölyelerin ilk günü genellikle
yapılacak animasyonu tasarlamak adına minik "story-board"lar çizilecek ve ortaya atılan
fikirler tartışılacaktır.
1. Obje Animasyonu: Öncelikle bu güne kadar yapılmış obje animasyonlarından örnekler
izlenecek sonrasında da katılımcıların kendi getirdikleri, canlandırmak istedikleri objeler stop-
motion tekniği ile canlandırılacaktır.
2. Çok düzlemli camera animasyonu: Bu kısımda iki boyutlu veya rölyef biçiminde kuklalar
tasarlanacaktır. Katılımcıların yine kendi yaratıcılıklarına göre, evden getirdikleri atık
malzeme, renkli kağıtlar veya kumaşlar vb. malzemeler ile yapmak istedikleri kuklalara
yardımcı olunacak ve bu kuklalarla minik animasyonlar çekilecektir.
3. Çamur Animasyonu: Heykel çamuru veya oyun hamuru ile üç boyutlu ortamda
katılımcıların isteklerine göre animasyon çekilecektir.

Not: Atölyeler sonunda katılımcılar bitmiş animasyonlardan daha çok taslak halinde
görüntülere sahip olacaklardır. Atölye stop motion animasyonun temel mantığını katılmcılara
anlatmak üzere düzenlenmiştir. Katılımcılardan animasyonlarını geliştirmek isteyenler ile ayrı
bir atölye çalışması yürütme isteği vardır. Getirilen projelerle senaryolarından tekniklerine
kadar ele alınacak ve yarım senelik bir süreçte isteğe bağlı olarak bu filmlerin çekilmesi
düşünülmektedir. Yeni atölyelerin düzenlenmesi katılımcıların yeterli sayıda talepleri ile ilgili
olabilir veya bir grup katılımcının tek bir film üzerine çalışması da düşünülebilir.

You may also like

Back to Top